Zwrot podatku z zagranicy

zwrtpodtzzagranicy

2012-11-30 10:22
 Oceń wpis
   

 

Osoby pracujące w kraju wikingów zobowiązane są przeprowadzić rozliczenie podatkowe w Norwegii z tamtejszym urzędem skarbowym (Skatteetaten). Zeznanie podatkowe za dany rok należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego. Dotyczy to zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej.

Większość Polaków zarabiających w Skandynawii ma prawo do wielu odliczeń, umożliwiających zwrot podatku z Norwegii. Jedną z nich jest tzw. status pendler (dojeżdżający), czyli osoba posiadająca dwa gospodarstwa domowe.

Status pendler przysługuje osobom spełniającym poniższe warunki:

1. Pendler posiadający rodzinę w Polsce: współmałżonka i /lub dzieci poniżej 18 lat, zameldowanych razem z nim pod tym samym adresem w Polsce i prowadzący z nimi wspólne gospodarstwo domowe,

2. Pendler - singiel, który:

- jest osobą samotną (lub żyjącą w konkubinacie) na stałe zameldowaną (wraz z rodzicami) lub posiadającą w Polsce własne mieszkanie,

- nie posiada w Norwegii samodzielnego mieszkania, co jest określone jako mieszkanie nie przekraczające 30 m2 na osobę, 50 m2 na dwie osoby, 70 m2 na trzy osoby itd., przy tym wspólna kuchnia i łazienka z pozostałymi współlokatorami.

3. Pendlerzy odwiedzają Polskę co najmniej 3 razy w roku; w przypadku, gdy wyjazdy te są rzadsze, należy je odpowiednio uzasadnić, np. studiami, czy wysokimi kosztami podróży.

Od podatku można odliczyć:

1. koszty mieszkania w Norwegii (np. za czynsz, czy prąd),

2. koszty podróży do Polski (kilometry, bilety lotnicze lub promowe, opłaty za przejazdy przez bramki itp.)

3. dietę na dzień w określonej wysokości  - stawka ta jest inna dla każdego roku.

Aby Skatteetaten uznał wszystkie odpisy i wypłacił zwrot podatku z Norwegii, należy bardzo dokładnie udokumentować wydatki. Jeśli brakuje jakichś dokumentów potwierdzających poniesione koszty, nie można będzie ich uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym.

W celu uzyskania ulgi typu pendler należy przedstawić następujące dokumenty:

1. akt małżeństwa (w przypadku posiadania współmałżonka),

2. zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną w Polsce,

3. potwierdzenie poniesionych kosztów zamieszkania w Norwegii.

Niektórym wymagania urzędu skarbowego odnośnie dokumentacji mogą wydawać się zniechęcające do starania się o zwrot podatku z Norwegii. Jednak różnice w zapłaconym podatku potwierdzają, dlaczego warto robić rozliczenie podatku z Norwegii. Osoby uprawnione, które mają wątpliwości co do tego, że poradzą sobie samodzielnie z deklaracją podatkową, zawsze mogą skorzystać z usług specjalistycznych firm oferujących zwrot podatku z zagranicy.

Tagi: zwrot podatku z norwegii, norwegia zwrot podatku